Седмица на Емоционалната интелигентност (15 – 18 април 2019)Седмица на Емоционалната интелигентност (15 – 18 април 2019)

Спонсори

Smart Strategies
Ковачев Прес
Ресторант Nota Bene

Партньори


Фондация Дарби
Darbi College
Дарби
БАУХ
Българската асоциация за тренинг и развитие
Stoos Network Bulgaria
Zaedno
БИСЕИ
Асоциация за развитие на българския спорт
Бауко
АУБГ
ICF Bulgaria
Българо-румънска търговско-промишлена палата
HR-BG
Нов Български Университет
Селена

Фондация

Фондацията за развитие на Емоционална интелигентност осъществява дейност за популяризиране, развитие и утвърждаване на емоционалната интелигентност в България и извън страната

Фондацията за развитие на емоционална интелигентност е алианс на експертно знание в областта на емоционалната интелигентност и осъществява дейност за популяризиране, развитие и утвърждаване на емоционалната интелигентност в България и извън страната. Основната ѝ цел е да обединява учени, експерти, треньори по soft skills, обучители, медиатори и фасилитатори в областта на емоционалната интелигентност, за да насърчават, създават и развиват международни и междукултурни сътрудничества, подкрепящи научноизследователската и приложна дейност в България и извън нея. По този начин ние гарантираме  научната стойност на знанията в областта на емоционална интелигентност и устойчивостта при популяризиране на резултатите от международни научни изследвания.

Фондацията е център и за образование и обучение, развитие на лидерски и управленски компетентности, обмяна на информация и опит, както и реализиране на научни изследвания в областта на емоционалната интелигентност. Тя спомага за развитие на компетентността в областта на емоционалната интелигентност и емоционална зрялост, като ефективно предоставя обществени и корпоративни услуги като обучения, програми и проекти за развитие на човешкия капитал, лидерството и мениджмънта във всяка професионална сфера.

Чрез своята дейност Фондацията се стреми да допринесе за развиване на знания и компетентности в сферата на емоционалната интелигентност в различни социални области и да подобри публичността за ефектите от нея при постигане на баланс между личен и професионален живот.

 

Конференция

На 15 април 2019 г. ще се проведе Първата международна конференция „Emotional Intelligence – Smart strategy for success“, част от Седмицата на емоционалната интелигентност в България. Конференцията се провежда в Хотел Новотел в София, бул. Цариградско шосе 115.

Целта на конференцията е да събере водещи изследователи и учени, които да споделят с професионалисти от бизнес средата в България, актуални международни проучвания и творчески приложения на емоционалната интелигентност, да се обединят научните познания и резултати от изследвания в областта на емоционалната интелигентност, които да са приложими за постигане на бизнес успех и управление на хора в бизнес среда.

Темите на лекторите ще предоставят интересно знание за бизнес средата и са подходящи за бизнес лидери и мениджъри, мениджъри „Човешки ресурси“, управленски консултанти, преподаватели и студенти от академичната област, рекрутъри и специалисти по подбор, консултанти и коучове.

Събитието се организира от Фондация за развитие на емоционалната интелигентност с изпълнителен директор д-р Антонина Кардашева, д.пс.н., и с подкрепата на проф. Константин Петридес, основател на Лондонската психометрична лаборатория и професор по психология и психометрия в University College London (UCL), и д-р Джон Пелитери, президент на Международното общество по емоционална интелигентност, Ню Йорк, САЩ, и доцент в Queens College, City University of New York.

Прогамата на конференцията включва презентации за основни и приложни психологически изследвания за Емоционалната интелигентност в следните области:

  • Методология, измерване и оценка на емоционалната интелигентност
  • Бизнес среда и организационно развитие
  • Продажби чрез емоционална интелигентност
  • Неврология и познанието за емоционална интелигентност
  • Консултиране и коучинг
  • Емоционална интелигентност и изкуствен интелект

В програмата на конференцията са предвидени няколко основни презентации от световноизвестни експерти в областта на емоционалната интелигентност и разширени експертни сесии /уъркшоп сесии/, които ще осигурят по-целенасочени и задълбочени дискусии по различни области на изследванията и приложението на емоционалната интелигентност.

 

Работният език на конференцията е английски. Ще бъде осигурен симултантен превод.

СЕРТИФИКАЦИОННО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Конференцията „Emotional Intelligence – Smart strategy for success“ ще бъде продължена от сертификационно професионално обучение по емоционална интелигентност на две нива в периода от 16 до 18 април с водещ д-р Джон Пелитери - президент на Международното общество по емоционална интелигентност, Ню Йорк, САЩ.

Програмата на обучението ще предостави на участниците експертно знание по емпирично-базирани резултати за емоционална интелигентност, ефективни стратегии и умения в прилагането й във всички сфери на социалния живот. Сертификатите ще дадат легитимност и възможност на участниците да развият и прилагат знания по емоционална интелигентност в разнообразна работна среда и условия.

 

16.04 | Сертификатно ниво I – ВЪВЕДЕНИЕ

Oснови на емоционалната интелигентност (6 часа)

 

17-18.04 | Сертификатно ниво II – СЕРТИФИКАТ ЗА НАПРЕДНАЛИ

Измерване, оценяване и приложение на емоционалната интелигентност (12 часа по време на обучението плюс 3 часа преди/след обучението)

Програма

Emotional Intelligence – Smart strategy for success


08:30 - 09:00

Регистрация

09:00 - 09:15

Приветственo слово

Антонина Кардашева, д.пс.н. преподавател в НБУ, основател и изпълнителен директор на Фондация за развитие на емоционалната интелигентност, България, и национален координатор за България към Международното общество по емоционална интелигентност, Ню Йорк, САЩ

09:15 - 14:00

ПАНЕЛ 1 | Научна концептуализация и глобални проучвания за Емоционалната интелигентност

09:15 - 09:35

Мозъкът, умът и Емоционалната интелигентност като способност

Д-р Джон Пелитери, доцент в Куинс Колидж, Градски университет на Ню Йорк, САЩ – Президент на Международното общество за емоционална интелигентност, Ню Йорк, САЩ

09:35 - 10:00

Емоционалната интелигентност като личностна черта - смарт стратегия за успех

проф. Константин Петридес, основател на Лондонската психометрична лаборатория и професор по психология и психометрия в University College London (UCL)

10:00 - 10:15

Дискусия с въпроси и отговори

10:15 - 10:30

Кафе пауза

10:30 - 10:45

Емоционалната интелигентност в стратегическото лидерство

проф. Мария Радославова, лектор в Катедрата по Мениджмънт в Бизнес колежа към Калифорнийския университет на Сан Франциско, САЩ

10:45 - 11:00

Мотивация за успех и Емоционална интелигентност при лидерите

 Д-р Лусия Паскова,  Катедра по Психология, Факултет по педагогика, Университет „Матей Бел“, Банска Бистрица, Словакия

11:00 - 11:15

Дискусия с въпроси и отговори

11:15 - 11:30

Емоционалната интелигентност и индивидуалните различия на българите

Антонина Кардашева, д.пс.н. преподавател в НБУ, основател и изпълнителен директор на Фондация за развитие на емоционалната интелигентност, България, и национален координатор за България към Международното общество по емоционална интелигентност, Ню Йорк, САЩ, Управляващ директор на Smart Strategies Ltd

11:30 - 11:45

Емоционалната интелигентност в контекста на личностните особености

Гл. Асистент, д-р Лада Калиска, Катедра по Психология, Факултет по педагогика, Университет „Матей Бел“, Банска Бистрица, Словакия

11:45 - 12:00

Емоционалната интелигентност в контекста на личната отговорност и ангажираност

Д-р Сузана Хейнзова, Катедра по Психология, Факултет по педагогика, Университет „Матей Бел“, Банска Бистрица, Словакия

12:00 - 12:15

Дискусия с въпроси и отговори

12:15 - 13:15

Обедна почивка

13:15 - 13:30

Функции на невербалната комуникация в пространството при управление на емоциите

Надежда Ванева – комуникационен експерт, управляващ партньор и директор комуникации на агенция 3CON. Журналист, бакалавър „Реклама и визуални комуникации“ НБУ, магистър „Реторика“ СУ, докторант „Невербална комуникация“ към Философски факултет на СУ.

13:30 - 13:45

Емоционалната интелигентност, работна ангажираност и успех в кариерата

Доц. д-р Ергюл Таир, научен секретар, научна област “Човек и общество”, Българска академия на науките, ръководител отдел "Личност и методология на Психологическите измервания", Институт за изследване на населението и човека - БАН

 

13:45 - 14:00

Дискусия с въпроси и отговори

14:00 - 16:15

ПАНЕЛ 2 | Приложение на Емоционалната интелигентност в бизнес средата в Бъгария

14:00 - 14:15

Емоционалната интелигентност в управлението на човешки ресурси

Геновева Бакърджиева, управляващ директор на Българска асоциация за управление на хора – резултати от проучване

14:15 - 14:30

Какво ще правиш, ако няма нужда да правиш нищо?

Тодор Колев, управляващ партньор в Cyrillic Ventures

14:30 - 14:45

Когато Емоционалната интелигентност е срещу нас

Методи Коралов, доктор по психология, преподавател в Департамент по когнитивна наука и психология в НБУ

14:45 - 15:00

Дискусия с въпроси и отговори

15:00 - 15:30

Кафе пауза

15:30 - 15:45

Емоционалната интелигентност в процеса на обучение и развитие

Драгомира Шулева, треньор, сертифициран консултант по мениджмънт (СМС) и коуч

15:45 - 16:00

Скритата цена на емоцията в процеса по планиране

Ралица Христова, акредитиран мастър коуч,  IACP&M към Нобъл Манхатан Коучинг

16:00 - 16:15

Влияние на Емоционалната интелигентност върху процеса на продажба

Георги Христулев, директор на Web Direct, коуч по продажби

16:15 - 16:30

Финална дискусия

16:30 - 17:00

Закриване на конференцията

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и лекторите на събитието

Регистрация

250 лева Стандартна цена – конференция след 25.02.2019

380 лева Обучение I-во ниво

125 лева Студенти (отстъпка 50%) – конференция

590 лева Обучение II-ро ниво

940 лева Обучение I-во и II-ро ниво

1080 лева Пакет конференция и обучение I-во и II-ро ниво

1120 лева ПАКЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ I-ВО И II-РО НИВО И ВЕЧЕРЯ С ЛЕКТОРИ


Закупуване на билети по банков път

Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност

Първа инвестиционна банка

IBAN: BG56FINV91501017273426 BGN

SWIFT: FINVBGSF

Моля посочете точното основание за таксата, която превеждате.Медийни партньориЛектори