Партньори

Българската асоциация за тренинг и развитие

Българската асоциация за тренинг и развитие

Уеб адрес: http://batd.org