Партньори

Българо-румънска търговско-промишлена палата

Българо-румънска търговско-промишлена палата

Уеб адрес: https://www.brcci.eu

Създадена през 2003 г. БРТПП е единствената специализирана организация, която притежава ресурсите и опита да подпомага с информация, съвети и пазарни консултации всички фирми, които желаят да развиват бизнес на българския или румънския пазар. Стотици фирми са се възползвали от услугите ни през годините като за много от тях ние бяхме първата връзка със съседния пазар. Чрез стратегически партньорства с други търговски палати и международни асоциации БРТПП предоставя разширен достъп до потенциални клиенти и партньори за своите компании-членки.